OGŁOSZENIA PARAFIALNE

NIEDZIELA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 14.09.2014 R.

1. Jutro w liturgii czcimy Matkę Boską Bolesną, w Czwartek św. Stanisława Kostkę, patrona Polski.

2. Prosimy uczniów, aby w poniedziałek, we wtorek lub środę przygotowali się do obchodów św. Stanisława Kostki przez skorzystanie ze spowiedzi. W czwartek o godz. I8.00 będzie Msza św. ku czci św. Stanisława Kostki z prośbą o jego pomoc w nowym roku szkolnym. W tym dniu będzie błogosławieństwo przyborów szkolnych.

3. W następną niedziele 21 września br. z okazji patrona młodzieży św. Stanisława Kostki zapraszamy na Święto Młodych. Rozpocznie się ono Eucharystią o g. I8.00 a następnie zaczniemy Wieczór Uwielbienia, który poprowadzi Ks. Adrian z grupą muzyczną młodzieży Ruchu Światło-Życie. Podczas całej niedzieli będzie można wspomóc akcję Bilet dla Brata, skierowaną na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.

4. Jest jeszcze kilka miejsc wolnych na pielgrzymkę do m.in. Różanegostoku, Sokółki i Wilna. Wyjazd 26 września, w piątek o godz. 3.00, powrót następnego dnia wieczorem. Spotkanie organizacyjne przed wyjazdem 17 września w środę, po mszy św. ok. 18.40.

5. W piątek. 19 września o 8.00 jest Msza św. wspólnoty Nocnej Adoracji N.S.P.J.

6. Ks. Adrian zaprasza chętnych, którzy chcieliby wejść we wspólnotę młodzieżową oraz pomóc muzycznie lub liturgicznie przy Mszach młodzieżowych. I spotkanie 22 września (poniedziałek) godz. 17.00.

AKTUALNOŚCI

Prev Next

29-06-2014

Odpust św. Piotra i Pawła

W niedzielę 29 czerwca przeżywaliśmy doroczny odpust ku czci Apostołów Piotra i Pawła. Z tej racji po raz pierwszy od niepamiętnych czasów został wystawiony relikwiarz z doczesnymi szczątkami naszych świętych patronów. Na zakończenie Mszy św. o godz. 10.30 odbyło się pożegnanie ks. wikariusza Pawła Rzosińskiego, odchodzącego do pracy w Olsztynie. O godz. 15.00 zostało odprawione nabożeństwo Koronki do Bożego Miłosierdzia z rozważaniami św. Jana Pawła II i z udziałem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II na czele z Generałem Zakonu.Główne uroczystości odpustowe z udziałem księży kanoników Kapituły Kolegiackiej, kapłanów z dekanatu, Rycerzy z Łodzi i Warszawy oraz licznie zgromadzonych wiernych rozpoczęły się procesją eucharystyczną o godz. 17.30. Następnie sekretarz kapituły ks. mgr lic. Tomasz Garwoliński przedstawił zmiany w tym szacownym gremium. Po tym zaś nowy prepozyt ks. Stanisław Jasiński dokonał instalacji na urząd kanonika honorowego ks. dra Adam Bielinowicza. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. prepozyt w koncelebrze ze swoim poprzednikiem ks. infułatem Adolfem Setlakiem i ks. wikariuszem Adrianem Dyndą, zaś kazanie wygłosił ks. Garwoliński.

czytaj dalej...

19-06-2014

Oktawa Bożego Ciała

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Oktawa oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

W ciągu tygodnia po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej gromadziliśmy się codziennie na nabożeństwach eucharystycznych. Podczas nich, poprzez procesję dookoła kościoła wyrażaliśmy naszą wiarę i cześć dla rzeczywistej obecności Pana w Najświętszym Sakramencie. Oktawa

czytaj dalej...

13-06-2014

Nawiedzenie Pani Ostrobramskiej

W dniach 7-12 czerwca br. parafia nasza trwała przy Maryi w ikonie ostrobramskiej. Gromadziliśmy się na wspólnej modlitwie Godziny Miłosierdzia, czuwaniu dzieci i młodzieży szkolnej, a wieczorami stawaliśmy do Apelu Maryjnego. W dni 12 czerwca, w liturgiczne święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, pożegnaliśmy obraz nawiedzenia, który udał się do parafii Gałajny w dekanacie górowieckim.

czytaj dalej...

22-06-2014

Jubileusz kapłaństwa księdza proboszcza

W dniu 16 czerwca br. przypadał jubileusz 40-lecia kapłaństwa ks. proboszcza Romana Chudzika. Z tej okazji w niedzielę 22 czerwca ks. wikariusz Paweł Rzosiński odprawił Mszę św. w intencji Jubilata.

czytaj dalej...

20-06-2014

Drugi dzień wizytacji biskupiej - Boże Ciało

W dniu 19 czerwca abp Edmund Piszcz przeżywał wraz z naszą wspólnotą parafialną Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Arcypasterz podczas porannych Mszy świętych modlił się wspólnie razem z wiernymi, dzielił się Słowem Bożym i pasterskim błogosławieństwem, a także przewodniczył Sumie parafialnej i procesji eucharystycznej ulicami Starego Miasta. W kazaniu wygłoszonym przy ołtarzy wzniesionym na lidzbarskim deptaku, odwołując się do polskich zwyczajów zauważył, że Chrystus ukrył się w oczywistym znaku chleba, który sam w sobie jest świętym. Jako powód tego utajenia wskazał na schronienie się przed nienawiścią wrogów, jak i przede wszystkim, aby trwać ze swymi uczniami i być tą miłością, która jest obecnością. Liturgicznym zakończeniem wizytacji było odśpiewanie Te Deum i błogosławieństwo eucharystyczne.

czytaj dalej...

19-06-2014

Rozpoczęcie wizytacji kanonicznej i sakrament bierzmowania

W ramach wizytacji parafii należących do naszego dekanatu, J.E. ks. abp Edmund Piszcz przybył do naszej wspólnoty parafialnej. W dniu 18 czerwca, po uroczystym powitaniu w lidzbarskiej kolegiacie, ks. proboszcz kanonik Roman Chudzik złożył sprawozdanie z ostatnich 5 lat funkcjonowania parafii. Następnie dostojny gość przewodniczył Najświętszej Ofierze, podczas której sakrament bierzmowania przyjęła prawie setka młodych ludzi. W swoim słowie wskazywał na ten sakrament jako na nadprzyrodzone wsparcie dla dwóch władz człowieka: rozumu i wolnej woli. Pochylając się szczególnie nad jednym z darów Ducha Świętego, darem pobożności, arcybiskup wyjaśnił, że dla osoby wierzącej nie powinno być motywacji przymusu „bo muszę”, ale miłości „bo kocham”.

czytaj dalej...

14-06-2014

W dniu 13 czerwca, dzień po pożegnaniu Obrazu Matki Miłosierdzia, Maryja po raz kolejny zgromadziła nas na modlitwie. O godz. 17.30 odbyło się bowiem kolejne nabożeństwo fatimskie, będące wspomnieniem objawień z 1917 roku.

czytaj dalej...

09-06-2014

Srebrny jubileusz kapłaństwa o. Tomasza Zbutowicza SVD

W dniu 8 czerwca 2014 roku, w uroczystość Zesłania Ducha Św. i w drugi dzień nawiedzenia Matki Miłosierdzia, jubileuszową Eucharystię sprawował o. Tomasz Zbutowicz, pochodzący z naszej parafii kapłan Zgromadzenia Słowa Bożego. Razem z jubilatem Mszę św. koncelebrowali ks. proboszcz Roman Chudzik oraz zakonni współbracia jubilata, na czele z J.M. o. dr Józefem Węcławikiem SVD, rektorem seminarium z Pieniężna. Kazanie wygłosił inny werbista wywodzący się z naszej parafii, o. Artur Chludziński, zaś na koniec okolicznościową przemowę wygłosił ojciec rektor.

czytaj dalej...

07-06-2014

Powitanie obrazu Matki Bożej Miłosierdzia

W dniu 7 czerwca br. witaliśmy w naszej parafii Matkę Miłosierdzia w jej wizerunku pergrynującym po naszej Archidiecezji. Uroczystości przewodniczył i homilię wygłosił ks. infułat dr Jan Jerzy Górny, Wikariusz Generalny Archidiecezji Warmińskiej. Obraz wniesiony przez Rycerzy Jana Pawła II w Lidzbarku Warmińskim został powitany przez przedstawicieli rodzin, młodzieży i dzieci.

czytaj dalej...

06-06-2014

Rekolekcje ewangelizacyjne

W ramach Ewangelizacji Archidiecezji Warmińskiej, w dniach 4-6 czerwca br. odbyły się w naszej parafii rekolekcje ewangelizacyjne. Zostały one przeprowadzone przez grupę ewangelizatorów na czele z kanonikiem naszej lidzbarskiej kapituły, ks. Piotrem Podolakiem. Rekolekcje zakończyły się uroczystym wyznaniem Jezusa jako Pana i Zbawiciela.

czytaj dalej...

.