AKTUALNOŚCI

Z uwagi na zniszczony mur przy kościele, do czasu odpowiedniego zabezpieczenia terenu, nie wolno korzystać z tego miejsca zarówno środkami lokomocji jak i pieszo.

Prosimy o korzystanie z przejścia z przeciwnej strony kościoła (od strony plebanii).