AKTUALNOŚCI

             Niech te Święta Wielkiej Nocy

przyniosą dużo Radości

i Pokoju,

a Zmartwychwstały Chrystus

napełni Was

Nadzieją i Miłością 

na kolejne dni Wszego życia

osobistego, rodzinnego

i społecznego

budząc w każdym pragnienie

budowania Cywilizacji Miłości, 

do której wzywał nas największy 

z Polaków święty Jan Paweł II.

 

Życzą Duszpasterze!

 PORZĄDEK ADORACJI

  Wielki Piątek

  

8:30 - Jutrznia

 

9:30 - Dzieci kl. II

 

10:00 - Dzieci kl. I i III

 

10:30 - Dzieci kl. IV-VI

 

11:00 - Uczniowie gimnazjum

 

12:00 - Żywy Różaniec

 

13:00 - Młodzież szkół średnich

 

14:00 - Rodzina Radia Maryja

 

15:00 - Wspólnota Miłosierdzia Bożego, Wspólnota Krwi Chrystusa

 

16:00 - Pozostałe Wspólnoty

 

17:00 - Służba liturgiczna, Biel procesyjna

Zbiórka artykułów spożywczych

 

Podczas niedawnych rekolekcji parafialnych przeprowadziliśmy zbiórkę artykułów spożywczych. Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Dziś wszystkie produkty trafią do potrzebujących. Możemy to uczynić dzięki pomocy i działaniom Rycerzy Jana Pawła II (w najbliższy wtorek możemy im za to podziękować na Mszy papieskiej o g. 18.oo).

 

DROGA KRZYŻOWA 

ULICAMI MIASTA

 

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej

śp. Biskupa Polowego,

Generała Broni Tadeusza Płoskiego

(fotorelacja)