AKTUALNOŚCI

PIELGRZYMKA DO STOCZKA
 
W dn. 30 sierpnia 2015 r. 392 osób z Lidzbarka Warmińskiego dotarło do Stoczka Klasztornego na odpust parafialny. Składamy szczególne podziękowania dla Hufca ZHP Orneta, dzięki którym mogliśmy bezpiecznie dotrzeć do sanktuarium. Szczególne podziękowania należą się mieszkańcom Sarnowa, którzy przygotowali wspaniały poczęstunek i kawę. 

 

 

 

 

Jubileusz 60 lat wierności ślubom zakonnym 

6 września 2015 r. cała wspólnota Sióstr Pallotynek i nasza Parafia Św. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim dziękowała Bogu za 60 lat wierności ślubom, jakie przed laty złożyły S. Aldona Grondowska i s. Floriana Doncer. We Mszy Świętej koncelebrowanej przez ks. Michała Czaję, ks. Adriana Dyndę, o. Jacka Wojcieszko SVD o godz. 10.30 w naszym kościele, Siostry Jubilatki w otoczeniu Sióstr Pallotynek, Sióstr Katarzynek, najbliższej rodziny, znajomych ponowiły swoje śluby: 

Poświęcam się dobrowolnie i całkowicie Bogu, mojemu. Panu, i postanawiam przez całe życie naśladować Jezusa tak, jak Jego uczniowie. Dlatego ślubuję Bogu Wszechmogącemu przed wami Wszystkimi, że z Jego łaską chcę żyć w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie według ZASAD ŻYCIA Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. W tej Wspólnocie staję do dyspozycji Kościoła/ i ufam, że z pomocą. Ducha Świętego, za wstawiennictwem Maryi Królowej Apostołów i świętego Wincentego Pallottiego, osiągnę doskonałą, miłość. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

S. Aldona i s. Floriana są znane całej społeczności lidzbarskiej, ponieważ od wielu lat przebywają w naszym mieście, modlą się z nami, apostołują swoją postawą, pracą, uśmiechem. S. Aldona od wielu lat zajmowała się haftem ornatów, sztandarów, stuł, ponadto zajmowała się i zajmuje ogrodem. S. Floriana była i jest ogrodniczką, kucharką. Siostry Jubilatki są wdzięczne wszystkim mieszkańcom za wspieranie w trudnych czasach, pomoc, za każde dobre słowo. Swoja wdzięczność okazują na modlitwie za wszystkich dobrodziejów. 

Obyśmy wszyscy umieli zachować takiego ducha zaangażowania, pracy i modlitwy, a z pewnością dożyjemy w radości tego pięknego Jubileuszu. Siostro Aldono i s. Floriano życzymy Wam w dalszym ciągu tego entuzjazmu, niezmordowania w walce ze złem, zdrowia, by nogi nadal prowadziły tam, gdzie Pan posyła. I dziękujemy Wam, Kochane Siostry, za cudowne kwiatki kwitnące przed domem i w całym ogrodzie, który jest ozdobą podziwianą przez wszystkich przechodniów, za każde posadzone warzywo, za każdy wyhaftowany ścieg, który widzimy na sztandarach, za otwarte serca, a zwłaszcza za to że JESTEŚCIE KOCHANE, za wsparcie, które, otrzymujemy w każdej chwili.

Niech Bóg Wam, Siostry, nieustannie błogosławi.

 

Lidzbarskie Duchowe Inhalacje

 

W dn. 23 maja odbyły się kolejne Lidzbarskie Duchowe Inhalacje. 

Rozpoczęło się ono o g. 19.oo a zakończyło błogosławieństwem Ks. Proboszcza Romana Chudzika. Następnie przeżyliśmy Eucharystię pod przewodnictwem ks. Adrian Bienasza.

Tym razem zagraliśmy na uwielbieniu "swoim" składem. Wśród muzyków i śpiewających przedstawiciele wspólnot. Dziękuję Wam za to!

Nie byłoby tego wieczoru, gdyby nie zaangażowanie wspaniałych ludzi, którzy zapraszali innych a ci innych. 

Szczególne podziękowania dla Dyrektor LDK p. Jolanty Adamczyk za pomoc w użyczeniu sprzętu nagłośnieniowego.

BIERZMOWANIE

 

W dniu 18 czerwca młodzież z naszej parafii przyjęła sakrament Bierzmowania. Udzielił go Ks. Infułat Jan Jerzy Górny, który podczas homilii przypomniał, że jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej wylewający obficie Dary Ducha Świętego.

 

Zdjęcia z wczorajszej uroczystości udzielenia Sakramentu Bierzmowania A. D. 2015 Dziękuję Panu Bogu za radość darów Ducha, które na nas zlał tak obficie. Dziękuję Rodzicom za wychowanie i troskę, każde dobre słowo, które doprowadziło nas do tego wspaniałego wieczoru.

 

 

LEDNICA

Zapraszamy na wyjazd do Lednicy na Spotkanie Młodych w d. 6 czerwca br. Zapisy u ks. Adriana Bienasza. 

Kontakt kom. 784 400 475

Spotkanie organizacyjne dla już zapisanych w niedzielę w dn. 31 maja br. o g. 19.oo w Domu Pielgrzyma.