Duszpasterze

Proboszcz:

ks. kan. mgr Roman Chudzik (od 2 lipca 2007 r.)

 

Wikariusze:

 ks. mgr Michał Ułanowski (od 1 lipca 2017 r.) 

ks. mgr Karol Krukowski (od 1 lipca 2017 r.)

 

Rezydent:

ks. kan. Ingo Michał Czaja (od 1 lipca 2015 r.) 

Duszpasterz Pomocniczy: 

ks. Marek Rycio - Kapelan Wojska Polskiego