Duszpasterze

PROBOSZCZ 

    ks. kan. mgr Roman Chudzik
 

 

 

WIKARIUSZE:

 ks. mgr Karol Krukowski    
ks. mgr Piotr Nowak ( od 01 lipca 2019 r.)

 

 

 

EMERYT:

ks. kan. Ingo Michał Czaja (od 1 lipca 2015 r.)